Agenda


Samen proberen we te verwoorden wat het geloof voor ons betekent, wat ons bezielt. Daarna willen we ons oefenen om dit op te schrijven in een echte brief aan ons (klein)kind, ons petekind of onze kerkvriend(in). In die brief proberen we dit kind in liefde te zegenen. Een avontuur dat kan leiden tot een bijzonder gesprek tussen generaties. Opa’s, oma’s, verzorgers, ouders, pleegouders en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Data: 26 sept, 3, 10 okt
Tijd: 10.30-11.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: kleine bijdrage voor koffie/thee
Info: Trudy van Oel T 06-3150 8573 E oelt@ziggo.nl  
In de periode van Advent en de Veertigdagentijd zijn er op de woensdag korte liturgische vieringen. Momenten van stilte en bezinning om ons voor te bereiden op de feesten die komen. Van harte welkom in De Oase.

Datum: 27 nov, 4, 11, 18 dec (Advent) 26 feb, 4, 11, 18, 25 mrt, 1, 8 apr (Veertigdagentijd)
Tijd: 19.00-19.45 uur
Plaats: De Oase
Info: ds. Carina Kapteyn T 347 85 33 E  dsmckapteyn@gmail.com 
Samen een bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een feest! Bij het woord kliederen denken veel mensen aan knutselen, vinger­verven en knoeien met lijm. Dat ook, maar dat is het zeker niet alleen! De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een bijbel­verhaal kunnen ontdekken. Kliederkerk is voor jong én oud! 

15.30-19.00, De Oase (Meerzicht). Om 17.30 uur een korte viering en om 18.00 uur een maaltijd. Je kunt elk moment binnenlopen!
T 321 32 64 E gerdavooijs@gmail.com  W www.oase-meerzicht.nl  F facebook.com/OaseMeerzicht/ 

Lange tijd was het godsdienstig denken en geloven verreweg superieur aan het (natuur)wetenschappelijk werk. De autoriteit van de kerk(en) stond buiten kijf of werd afgedwongen. Daarna volgde een periode waarbij godsdienstig en wetenschappelijk denken min of meer op gelijke voet stonden.
In de fase daarna leek het wetenschappelijk denken het godsdienstig denken te overvleugelen: met name de natuur­wetenschap ‘bewees’ het ongelijk van het godsdienstig denken. Komt er een nieuwe fase in bovenstaande ontwikkeling? Na de Openbaring van Johannes levert de wetenschap wel degelijk een aantal nieuwe ‘openbaringen’. Kunnen die bruikbaar zijn om ons geloof op een nieuwe en aansprekende manier te ondersteunen? Komen we terug in een fase waarbij wetenschap juist het (christelijk) geloven ondersteunt? Kunnen we tot het besef komen dat God, die nog steeds bij ons is, de mensheid daarin helderheid geeft? Het lijkt de moeite waard om in een gespreksgroep dit fascinerende thema te onderzoeken aan de hand van het boek Geleerd & Gelovig van Cees Dekker en anderen. Wie doet mee?

Datum: 2 okt
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Oase
Info: Klaas Doeland T 06-2251 1186
Samen proberen we te verwoorden wat het geloof voor ons betekent, wat ons bezielt. Daarna willen we ons oefenen om dit op te schrijven in een echte brief aan ons (klein)kind, ons petekind of onze kerkvriend(in). In die brief proberen we dit kind in liefde te zegenen. Een avontuur dat kan leiden tot een bijzonder gesprek tussen generaties. Opa’s, oma’s, verzorgers, ouders, pleegouders en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Data: 26 sept, 3, 10 okt
Tijd: 10.30-11.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: kleine bijdrage voor koffie/thee
Info: Trudy van Oel T 06-3150 8573 E oelt@ziggo.nl  
Samen proberen we te verwoorden wat het geloof voor ons betekent, wat ons bezielt. Daarna willen we ons oefenen om dit op te schrijven in een echte brief aan ons (klein)kind, ons petekind of onze kerkvriend(in). In die brief proberen we dit kind in liefde te zegenen. Een avontuur dat kan leiden tot een bijzonder gesprek tussen generaties. Opa’s, oma’s, verzorgers, ouders, pleegouders en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Data: 26 sept, 3, 10 okt
Tijd: 10.30-11.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: kleine bijdrage voor koffie/thee
Info: Trudy van Oel T 06-3150 8573 E oelt@ziggo.nl  

Op zaterdag 12 oktober van 10 tot 16.00 uur wordt in samenwerking met de Oase een Rommelmarkt georganiseerd in de Genesarethkerk. De opbrengst van deze rommelmarkt is bestemd voor het weeshuis Peduli Anak op Lombok. Dit weeshuis is vorig jaar ingestort na een reeks aardbevingen. Een belangrijk deel van het complex is daar inmiddels hersteld, maar financiële hulp is nog steeds dringend gewenst. Heeft U goede en verkoopbare spullen of prijsjes voor de loterij, die u voor dit doel wilt afstaan, dan kunt u deze op vrijdag 11 oktober tussen 15.00 en 20.00 uur bij de Genesarethkerk inleveren. Natuurlijk bent u op zaterdag 12 oktober van harte welkom!

U steunt zo’n project toch ook ?