Gezamenlijke collectes POR


Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, de tweede collecte voor de wijkkas/wijkbegroting.

20 september is de 1ste collecte voor de Zending:
“Bouw de kerk in Syrië weer op”

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! U kunt uw gift overmaken op bankrek. NL 66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase onder vermelding van “Bouw de kerk in Syrië weer op” of via de GIVT app.

Dank u wel!

Via deze link kunt u het collectefilmpje bekijken

(Wijkraad Diaconie en Werkgroep ZWO)
Vanaf nu kunt u bij de collecte eenvoudig uw gave geven m.b.v. uw smartphone
U kunt uw gift geven in 4 eenvoudige stappen:

 1. Installeer de GIVT-app uit de App Store of Google Play
 2. Selecteer uw gift voor zowel de 1-ste (diaconie) als 2-de collecte (wijkwerk).
 3. Selecteer onze wijkgemeente via de QR-code of uit de lijst “Wijkgemeente POR Zoetermeer”
 4. Bevestig uw gift

De eerste keer dat u de GIVT-app gebuikt moet u zich registreren en GIVT machtigen om het geld van uw rekening af te schrijven. Uw gift is volledig anoniem.Meer informatie vindt u op www.givtapp.net of in de folder.

Heeft u geen smartphone?
Geen probleem dan kunt u gewoon op de vertrouwde manier via overschrijving geven:

 1. Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01
  t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. "bouw de kerk in Syrië weer op"
  Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26
  t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog
  o.v.v. collecte wijkkas