Gezamenlijke collectes POR


Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, de tweede collecte voor de wijkkas/wijkbegroting.

De diaconale collecte: Pinkstercollecte voor de jonge kerk in Marokko
Pinksteren is het feest van ontvangen en dat doorgeven. Omzien naar elkaar. De Pinkstercollecte van Kerk in Actie is bestemd voor de jonge kerk in Marokko.
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. ZWO vraagt uw steun voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

 1. Via onderstaande doneerknoppen
 2. Via een overschrijving:
  Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01
  t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. lokaal diaconaat
  Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26
  t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog
  o.v.v. collecte wijkkas
Hartelijk dank!

Met onderstaande knop kunt u via een formulier met iDeal betalen.

DONEREN DIACONAAL DOEL

Met onderstaande knop kunt u via iDeal betalen.

DONEREN WIJKKAS