Gezamenlijke collectes POR


Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, de tweede collecte voor de wijkkas/wijkbegroting.

2 augustus: Diaconale collecte voor Present
Present werft groepen vrijwilligers (in kerken, verenigingen, bedrijven, scholen etc.) die zich eenmalig voor een ander willen inzetten en zo ervaren hoe het is om iets voor een ander te doen. We willen daarmee een beweging op gang brengen dat mensen het weer normaal vinden om naar een ander om te zien. Dat kan via Present maar kan ook op een andere manier, bijvoorbeeld de buurman die wel wat extra aandacht kan gebruiken. De ontmoeting met degene die de hulp ontvangt vinden wij heel belangrijk. We leveren veel praktische hulp bij mensen thuis zoals opruimen, tuinieren, behangen, schilderen, laminaat leggen etc. De mensen die geholpen worden kunnen alleen aangemeld worden door de maatschappelijk organisaties en moeten daarbij voldoen aan drie voorwaarden:

 1. De klus niet zelf kunnen doen door lichamelijk of psychisch lijden,
 2. Geen netwerk hebben die het voor hen kan doen en
 3. Geen geld hebben om het te laten doen.

Door deze manier van werken weten we zeker dat de hulp goed terecht komt. Daarnaast organiseren we ook sociale projecten, die plaats vinden in de verzorgingshuizen voor ouderen of de instellingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijk beperking. Voor het organiseren van deze projecten en soms ook voor de ondersteuning met materialen is financiële ondersteuning nodig van sponsoren en fondsen. We willen dan ook van harte de collecte voor Present bij u aanbevelen.

De diakenen van de POR

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

 1. Via onderstaande doneerknoppen
 2. Via een overschrijving:
  Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01
  t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. Present
  Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26
  t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog
  o.v.v. collecte wijkkas
Hartelijk dank!

Met onderstaande knop kunt u via een formulier met iDeal betalen.

DONEREN DIACONAAL DOEL

Met onderstaande knop kunt u via iDeal betalen.

DONEREN WIJKKAS