Inzameling van de gaven


Dank voor de giften van tot nu toe! Want ook in deze tijd, waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten, blijft uw/jouw financiële steun voor de diaconie en onze wijkgemeente belangrijk. De wijkraden Kerkrentmeesters en Diaconie vragen dan ook graag weer uw/je aandacht voor de collectedoelen.
De komende tijd werken we als POR met één gezamenlijke collecte voor de diaconie en één gezamenlijke collecte voor het wijkwerk in onze drie geloofsgemeenschappen. De collecteopbrengst van het wijkwerk wordt via een vaste sleutel verdeeld over onze geloofsgemeenschappen.
U kunt in de komende weken eenvoudig doneren met speciale doneer knop op de website en in de omschrijving van de kerkdienst on line. U kunt natuurlijk ook op de traditionele manier bijdragen via de rekeningnummers van de wijk kas en diaconie.
Wil u dat uw bijdrage een specifieke bestemming krijgt, vermeld dat dan in de omschrijving. Diaconie: RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. collecte Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrims kerk De Regenboog ovv collecte (uw gift komt ook ten goede van het wijkwerk van de Oase)


DONEREN WIJKKAS


Collectedoelen week 29 maart – 5 april:
  • Actie voor de Voedselbank In deze moeilijke tijden zijn extra giften voor de Voedselbank meer dan welkom. Hartelijk dank!
  • Kerk in Actie: Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak”
  • Collecte voor de wijkkas

Doneren per bank U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v Ghana 40D-tijd.
Wilt u voor de gehele 40dagentijdcampagne iets extra’s doen, dan kunt u geld overmaken op bovengenoemde rekening o.v.v. “40-dagentijd”.

Bekijk hier meer informatie over de collectedoelen >>>


bankrekeningnummers:
Kerk in Actie Oase:NL66 RABO 0373 7129 01t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. 40dagentijd
Kerk in Actie Pelgrimskerk:NL47 RABO 0373 7128 55t.n.v. Diaconie PGZ Pelgrimskerk o.v.v. 40dagentijd
Diaconie Regenboog:NL03 RABO 0373 7128 71t.n.v. Diaconie PGZ Regenboog te Zoetermeer
Wijkkas Pelgrimskerk:NL91INGB0007229926t.n.v. Wijkgemeente Pelgrimskerk o.v.v. Wijkkas Pelgrimskerk
Wijkkas Oase:NL75INGB0007229923
Wijkkas Regenboog:NL91 INGB 0007 2299 26t.n.v. Protestantse wijkgemeente De Regenboog o.v.v. wijkkas de Regenboog
Voedselbank:NL69 RABO 0373 7128 47t.n.v. Diaconie PGZ inzake Voedselbank.