Feestelijke POR-zondag

4 september 2016De foto's zijn gemaakt door Jan Koster en Marius Cusell.

Op 1 mei is de vorming van de combinatie van wijkgemeenten aangeduid als POR, naar de beginletters van de drie wijkgemeenten Pelgrimskerk, Oase en Regenboog, een feit geworden.
Dit heugelijke feit is deze zondag in de drie kerken door de drie voorgangers gevierd.
Tevens heeft De Oase bezoek gehad van twee dames uit Sumatra. In de week van 4 tot 10 september bezoekt een groep van 9 jongeren uit Zuid-Sumatra ons land. Dit bezoek houdt verband met het Interactieve Project vanuit Kerk in Actie met Yabima en ds. Henriëtte Nieuwenhuis. De groep wordt verdeeld over vier kerkgemeenten, te weten die van Schoonebeek, Alphen a/d Rijn, Waddinxveen en Zoetermeer.
In Zoetermeer komen twee jonge dames logeren: Tabita van de kerkgemeenschap Bukit Sion – waarmee De Oase contact heeft, en vorig jaar een delegatie vanuit Zoetermeer naar toe zijn geweest – en Riskia.
In de dienst is hieraan uitgebreid aandacht besteed, o.a. de preek van mw. Schipper is in het Engels vertaald door Nora Keus zodat de Indonesische gasten de dienst konden volgen.

Na afloop was er een Indonesische lunch, waarbij ook de andere wijkkerken waren uitgenodigd.