Tienersportdienst


8 november 2015


Thema: sport, regels en winnen


9.30 uur
Inloop, zelf sporten, uiteindelijk waren we met 10 tieners, 1 kon helaas niet meesporten maar was er het eerste half uur wel bij.

10.00 uur
Inleidend gesprek in een “kring” van 3 banken
Welkom (uitleg van de bedoeling van een sportdienst) en gebed. Daarna moesten ze om beurten met 1 steekwoord antwoord geven op de volgende vragen: waar denk je aan bij:
* sport: bewegen, voetbal, vermoeiend,
* kerk: vermoeiend, zondag, geloof, bidden, rots en water
In de bijbel staat ook genoeg over sport maar ook over de regels die bij een sport horen. De regels bij een sport zijn meer te accepteren dan regels op school, thuis of in de kerk. Ik heb 2 Tim. 2:5 voorgelezen. “Houd je aan de regels van Jezus Christus net zoals een sporter zich aan de regels van de sport houdt als hij wil winnen.”
Daarna was het tijd voor een spel: Estafette, verzin een groepsnaam voor je groepje. Eén voor één naar de overkant rennen, telkens 1 letter van die naam opschrijven op een blad dat daar ligt. Welke groep houdt zich aan de regels en wint?
Bijbelverhaal: Ik heb het verhaal van de verovering van de stad Ai door Jozua verteld. De eerste aanval was mislukt. De tweede wil Jozua winnen. Hij bespreekt de tactiek en de regels met zijn mannen. Uithoudingsvermogen maar ook geduld was belangrijk! God vraagt dat ook van ons geduld, volhouden, ook in geloof.

Spel uitleg en samen klaarzetten!

10.15 uur
Spel: Master Mind
Er staan 7 “gym-onderdelen” in de zaal. Elk heeft een eigen nummer. Er zijn 3 groepjes, elk schrijft een code op van 4 cijfers. Vervolgens gaat de hele groep over die 4 onderdelen heen. Dan pas mogen ze hun code laten controleren bij Arie (hij heeft de goede code). Een cijfer goed betekent een krul, fout een kruis, een cijfer niet op de goede plek krijgt een O. De groep maakt herschrijft de code (denken) en gaat weer de onderdelen langs (doen). Net zo lang 1 groep de goede code heeft geraden.
De tieners waren erg fanatiek en hebben zich in het zweet gewerkt! We hebben dit spel 2 keer gespeeld.

10.45 uur
Evaluatie (uitrusten dus)
We vonden allemaal dat zo’n sportdienst meerwaarde heeft. Samen bezig zijn, sportief, teamwork zijn de woorden die klonken. Beter dan de hele tijd stil zitten, praten en doen is een goede combi.
Allemaal wilden ze graag een vervolg. “Volgende keer graag meer balspelen” Dat ging nu niet omdat de ballenkast op slot zat. Ik neem de volgende keer zelf wat ballen mee.
Na het opruimen was er gelukkig nog tijd voor een slotspel.

11.00 uur
Spel in 2 groepen: zwevende mat
In tweetal op de mat springen zodat de dikke mat verschuift. Welke groep krijgt als eerste de mat aan de andere kant? We hebben dit 3 keer gespeeld. Daarna hebben we de sportdienst afgesloten.

11.15 uur
Opruimen, nog even zelf “ballen” of een afsluitend spel

11.30 uur
Zaal dicht!