"De Oase" Meerzicht

Zondag a.s.


Kerkdienst Zondag 22 september 2019, aanvang 10.30 uur
Bijzonderheden Oecumenische viering
Voorgangers ds. Carina Kapteyn en dhr. Nico Andriessen
Organist Jaap van der Giessen
Extra muziek Genesarethkoor o.l.v. Arjan Vlek
Lezingen Lucas 16 : 1-17
Liturgische kleur groen
Naam van de zondag 1e zondag van de herfst - Vredeszondag

Meer informatie over deze viering en andere activiteiten van onze wijkgemeente zie de Orde van Dienst en het Weekbericht (vanaf vrijdag voorafgaande aan deze zondag).