"De Oase" Meerzicht

Zondag a.s.


Kerkdienst Zondag 8 december, aanvang 10.00 uur
Voorganger ds. Carina Kapteyn
Organist Jaap van der Giessen
Lezingen Micha 4 : 1-8 en Romeinen 15 : 4-13
Liturgische kleur paars
Naam van de zondag 2e zondag van Advent

Meer informatie over deze viering en andere activiteiten van onze wijkgemeente zie de Orde van Dienst en het Weekbericht (vanaf vrijdag voorafgaande aan deze zondag).