"De Oase" Meerzicht

Door Corona virus geen POR-kerkdiensten


De uitbraak van Corona is in Nederland een feit en zoals u in de media vast vernomen heeft, zijn de laatste dagen opschalende maatregelen getroffen. Op dit moment (12-3) zijn er net maatregelen genomen geldend voor geheel Nederland tot en met 6 april. Zo wordt voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) aangeraden om grotere gezelschappen te vermijden. Deze groep betreft een groot gedeelte van onze drie geloofsgemeenschappen.
Daarom hebben we besloten om de komende drie weken in onze geloofsgemeenschappen geen kerkdiensten te houden. Ook doordeweekse activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad, waarbij meer dan 5 mensen aanwezig zijn zullen worden geschrapt. We denken na over de manier, waarop we de kerkdiensten de komende weken op een alternatieve manier gaan invullen.
Voor zondag 15 maart kunt u via de websites van onze drie geloofsgemeenschappen een gebedsmoment van Ds. Carina Kapteyn beluisteren. Op 15 maart kunt u ook op NPO2 om 9.30 uur kijken naar een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

We houden u de komende tijd via mail, facebook en onze websites op de hoogte. Verder zijn de pastores van de POR telefonisch bereikbaar. Pastorale bezoeken zullen beperkt plaatsvinden. Al met al rigoureuze maatregelen die we helaas hebben moeten nemen in deze voorbereidingstijd naar Pasen. Tot slot, mocht u nog vragen hebben of ideeën hebben over alternatieve vormen van kerkdiensten kunt u terecht bij Els Alebregtse.

“Hoort, zegt het voort!”

Moderamen en pastores van de POR