"De Oase" Meerzicht

Zondag a.s.


Kerkdienst Zondag 23 februari
Aanvang 10.00 uur
Voorganger Ds. J.J. Esveldt, Amersfoort
Organist Arie Vooijs
Lezingen Exodus 22: 20-26; Matteüs 5: 33-48
Liturgische kleur groen
Naam van de zondag 7e na Epifanie

Meer informatie over deze viering en andere activiteiten van onze wijkgemeente zie de Orde van Dienst en het Weekbericht (vanaf vrijdag voorafgaande aan deze zondag).