"De Oase" Meerzicht

Zondag a.s.


Kerkdienst Zondag 26 januari
Aanvang 10.00 uur
Voorganger ds. Hans Bonnes
Organist Jaap van der Giessen
Lezingen Jesaja 25 : 6 - 9, 1 Korinthiërs 15 : 50 – 58 en Lucas 14 :12 - 24
Liturgische kleur groen
Naam van de zondag 3e zondag na Epifanie

Meer informatie over deze viering en andere activiteiten van onze wijkgemeente zie de Orde van Dienst en het Weekbericht (vanaf vrijdag voorafgaande aan deze zondag).